Leader of x86 system Nettars tech

Contact

Headquarter
Address
#304, unit203, Sicheong-ro 12, Yeonje-gu, Busan, Republic of Korea
Tel
+82-31-422-7339
Fax
+82-31-425-7336

Branch

Sejong Branch
Address
#5151, 351, Galmae-ro, Sejong city, Republic of Korea
Tel
+82-31-422-7339
Fax
+82-31-425-7336
Seoul branch
Address
#710, Doosan Venture Dime, Hagui-ro 250, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Tel
+82-31-422-7339
Fax
+82-31-425-7336
US Branch
Address
11176 Branham, San Jose
CA 95159 USA